U 盘共1篇

U 盘启动盘恢复为普通 U 盘

最近使用 U 盘安装系统,制作系统启动盘。安装完系统后,发现 U 盘中 EFI 分区,需要把它删掉。 首先使用快捷键 Win+R,输入 cmd 打开命令提示符;然后输入 diskpart;输入之后会显示磁盘列表,...
文一的头像-文一的小站钻石会员文一2022年7月11日 21:51
0132